pozycjonowanie-tanio14 blog

Subtitle

Blog

Upadłość konsumencka - umorzenie zadłużenia

Posted by [email protected] on
Celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie konsumenta, który stał się trwale niewypłacalny wskutek czego nie jest on w stanie spłacić swoich długów. Upadłość konsumencka to czasami jedyny sposób na to, aby wyjść z pętli zadłużenia.

Upadłość konsumencka - kluczowe kwestie

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które przeznaczone jest dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz stały się niewypłacalne, wskutego czego niemogą spłacić swoich długów. Poniżej opisane zostaną najistotniejsze kwestie odnośnie upadłości, z którymi wskazane jest się zapoznać, np.:
-ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dopuszczalne nawet w sytuacji, wówczas gdy osoba zadłużona posiada tylko jednego wierzyciela albo wówczas gdy nie ma żadnego majątku
-małżonkowie nie może złożyć łącznego wniosku o ogłoszenie upadłości - jednakże każdy z małżonków osobno może złożyć wniosek
-umorzeniu podlegają zobowiązania zarówno cywilnoprawne, jak również publicznoprawne
-w chwili oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej istnieje sposobność złożenia zażalenia na postanowienie wydane przez sąd
-postępowanie upadłościowe składa się z 3 etapów - przy czym ogłoszenie upadłości to krok 1

Umorzenie zadłużenia bez ustalania planu spłaty wierzycieli

Jak możemy się domyślać, sytuacja każdego konsumenta jest nieco inna w związku z tym sposób umorzenia długów może się trochę różnić. Gdy konsument nie dysponuje żadnym majątkiem, a także nie dysponuje wystarczającymi środkami, między innymi na opłacenie kosztów postępowania w takim przypadku koszty zostaną pokryte przez Skarb Państwa. Umorzenie długów bez wyznaczenia planu spłaty wierzycieli występuje jedynie wówczas, gdy sytuacja konsumenta jasno określa, że nie posiada on realnych możliwości na spłatę wierzycieli w ramach planu spłaty.

https://diigo.com/0isjas https://diigo.com/0isrb9 Umorzenie długów po wykonaniu obowiązków ustalonych w planie spłaty wierzycieli

Jeżeli upadły zrealizował wszelkie obowiązki wynikające z planu spłaty wierzycieli dopiero wtedy sąd decyduje się na umorzenia zobowiązań upadłego, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości. Umorzeniu podlegają wszystkie zobowiązania finansowe, niezależnie od źródło ich powstania. Istnieje aczkolwiek pewna lista zobowiązań, które niestety nie podlegają umorzeniu, np..:
-zobowiązania alimentacyjne
-zobowiązania, które powstały już po dniuogłoszenia upadłości konsumenckiej
-zobowiązania, które były umyślnie ukryte przez upadłego, a wierzyciel nie nie był obecny
-zobowiązania pieniężne określone przez sąd karny
-odszkodowania zarówno za szkodę na osobie, jak również te które zaistniały w wyniku przestępstwa ewentualnie wykroczenia http://augustmatch8.unblog.fr/2020/10/26/pozyczka-z-gwarantem-kim-jest-poreczyciel-i-czy-jest-on-zawsze-potrzebny/

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments